Rejestr instytucji kultury

 

         Elektroniczny rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Horyniec-Zdrój, prowadzony jest na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9 i art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), § 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z dnia 20 lutego 2012 r. poz. 189)

 

Rejestr obejmuje następujące dane i informacje:
1) numer wpisu do rejestru;
2) datę wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów;
3) pełną nazwę instytucji kultury wynikającej ze statutu;
4) skróconą nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut;
5) siedzibę i adres instytucji kultury;
6) oznaczenie organizatora instytucji kultury;
7) oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury;
8) akt o utworzeniu instytucji kultury;
9) akt o nadaniu statutu instytucji kultury.

Rejestr prowadzony jest przez Urząd Gminy Horyniec-Zdrój.


Lp.

Numer wpisu do rejestru

Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów

Pełna nazwa instytucji kultury

Skrócona nazwa instytucji kultury

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Oznaczenie podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury

Akt o utworzeniu instytucji kultury

Akt o nadaniu statutu instytucji kultury

1.

1/99

1.01.1999r.

Gminny Ośrodek Kultury                   w Horyńcu-Zdroju

-

37-620 Horyniec-Zdrój

ul. Jana III Sobieskiego 4

Gmina Horyniec-Zdrój

nie dotyczy

Decyzja nr 2/73 Naczelnika Gminy w Horyńcu z dnia 23 maja 1973r.

Uchwała Nr XXXIII/296/06
Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z 3 października 2006r.

Uchwała Nr XV/76/2011 Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z 1 grudnia 2011r.

 

2.

2/99

1.01.1999r.

Gminna Biblioteka Publiczna
w Horyńcu-Zdroju

-

37-620 Horyniec-Zdrój

ul. Wojska Polskiego 2

Gmina Horyniec-Zdrój

nie dotyczy

Zarządzenie nr 1/86 Naczelnika Gminy w Horyńcu z dnia 6 lutego 1986r.

Uchwała Nr IX/55/07

Rady Gminy Horyniec-Zdrój
z 14 września 2007r.

 


Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2013 07:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Piotr Wojtyszyn
Ilość wyświetleń: 2637
04 listopada 2016 08:38 (Mateusz Hejnowicz) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2013 08:17 (Piotr Wojtyszyn) - Zmiana treści zakładki.
14 lutego 2013 08:15 (Piotr Wojtyszyn) - Zmiana treści zakładki.