Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Horyniec-Zdrój, dnia 06.08.2019 r. G.7021.8.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi W oparciu o art.12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 20

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Horyniec-Zdrój, dnia 26.06.2019 r. G.7021.6.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi W oparciu o art.12 ust. 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz.1152 z późn. zm.) Wójt...

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Horyniec-Zdrój, dnia 19.06.2019 r. G.7021.5.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Horyniec-Zdrój, dnia 20.05.2019 r. G.7021.4.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój

Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Horyniec-Zdrój, dnia 18.03.2019 r. G.7021.3.2019 Informacja Wójta Gminy Horyniec-Zdrój o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi