Konkursy na stanowisko (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy

WÓJT GMINY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY k s i ę g o w y Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje...

Nabór na stanowisko Kierownika biura LGD Serce Roztocza

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA" Zarząd LGD „Serce Roztocza" informuje, iż zgodnie z przebiegiem naboru określonym w pkt. 1 Regulaminu konkursu na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy „SERCE ROZTOCZA" podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających...