Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór na wolne stanowisko pracy

Załącznik Nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Horyniec-Zdrój Urząd Gminy Horyniec-Zdrój Al.Przyjaźni 5 37-620 Horyniec-Zdrój WÓJT GMINY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. księgowości Wymiar etatu: 1 etat Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: -...

Nabór na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Urząd Gminy w Horyńcu-Zdroju, 37-620 Horyniec-Zdrój, ul. Aleja Przyjaźni 5 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej ochrony środowiska i planowania przestrzennego w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba kandydatów...

Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy

WÓJT GMINY OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY k s i ę g o w y Pracownikiem samorządowym może być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; 3) posiada kwalifikacje...

Nabór na stanowisko Kierownika biura LGD Serce Roztocza

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABORU NA STANOWISKO KIEROWNIKA BIURA LGD „SERCE ROZTOCZA" Zarząd LGD „Serce Roztocza" informuje, iż zgodnie z przebiegiem naboru określonym w pkt. 1 Regulaminu konkursu na stanowisko Kierownika Biura Lokalnej Grupy „SERCE ROZTOCZA" podaje się do publicznej wiadomości listę kandydatów spełniających...

Nabór na wolne stanowisko pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) WÓJT GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Skarbnika Gminy I. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać...